Back to start

<< Poder jurídico | Poder legislativo | Poder político >>

Back to: "P"

Poder legislativo
TA:
Legislación por decreto
Poderes del estado
TE:
Promulgación de leyes