Back to start

<< Poderes de emergencia | Poderes del estado | Policía >>

Back to: "P"

Poderes del estado
TA:
Sistema judicial
TE:
Balance de poder
Democracia representativa
Poder ejecutivo
Poder judicial
Poder legislativo
Separación de poderes
TR:
Control jurisdiccional
Diputados
Clas:
06.03