Back to start

<< Acto administrativos | Acto discrecional | Acto legislativo. >>

Back to: "A"

Acto discrecional
USE:
Poder discrecional