Back to start

<< Observadores electorales | Ocupación militar | Oficina Nacional de Procesos Electorales >>

Back to: "O"

Ocupación militar
UF:
Intervención militar
TA:
Gobierno militar
Territorios ocupados
TR:
Doctrina de facto
Operaciones militares
Opresión
Zonas desmilitarizadas